News

Impact Factor 2021 = 1.200 has been issued by ISI Web of Knowledge (JCR 2021).

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 1998-9539

Vol. 13. N 4

Macroheterocycles

Review

O. I. Koifman, T. A. Ageeva, I. P. Beletskaya, A. D. Averin, A. A. Yakushev, L. G. Tomilova, T. V. Dubinina, A. Yu. Tsivadze, Yu. G. Gorbunova, A. G. Martynov, D. V. Konarev, S. S. Khasanov, R. N. Lyubovskaya, T. N. Lomova, V. V. Korolev, E. I. Zenkevich, T. Blaudeck, Ch. von Borczyskowski, D. R. T. Zahn, A. F. Mironov, N. A. Bragina, A. V. Ezhov, K. A. Zhdanova, P. A. Stuzhin, G. L. Pakhomov, N. V. Rusakova, N. N. Semenishyn, S. S. Smola, V. I. Parfenyuk, A. S. Vashurin, S. V. Makarov, I. A. Dereven’kov, N. Zh. Mamardashvili, T. S. Kurtikyan, G. G. Martirosyan, V. А. Burmistrov, V. V. Aleksandriiskii, I. V. Novikov, D. A. Pritmov, M. A. Grin, N. V. Suvorov, A. A. Tsigankov, A. Yu. Fedorov, N. S. Kuzmina, A. V. Nyuchev, V. F. Otvagin, A. V. Kustov, D. V. Belykh, D. B. Berezin, A. B. Solovieva, P. S. Timashev, E. R. Milaeva, Yu. A. Gracheva, M. A. Dodokhova, A. V. Safronenko, D. B. Shpakovsky, S. A. Syrbu, Yu. A. Gubarev, A. N. Kiselev, M. O. Koifman, N. Sh. Lebedeva, E. S. Yurina

Macroheterocyclic Compounds - a Key Building Block in New Functional Materials and Molecular Devices

♦ 311 – 467